İmam Hatip Setleri - İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD

İmam Hatip Setleri - İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD

 • Ürün Kodu: GOR-AKDM48
 • Kargolama Süresi: Aynı Gün Kargo
 • Peşin Fiyatına 3 x 53.00 | Taksit Tablosu
 • Neden Güveniliriz ?
  • 159,00TL
  • Vergiler Hariç: 159,00TL

  - İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Dersi Eğitim Seti

  - İmam Hatip 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Dersi Eğitim Seti

  - İmam Hatip 10. Sınıf Hz. Muhammed'in Hayatı Dersi Eğitim Seti

  - İmam Hatip 10. Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi Eğitim Seti

  - İmam Hatip 10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Eğitim Seti

  Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

  İmam Hatip 10. Sınıf Arapça Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  - Örnek Şahsiyetler

  - Alışveriş ve Aile

  - Öğrencinin Hayatı

  - Öğünler

  - Tatil

  - Nakil ve Ulaşım Araçları

  - İletişim Araçları

  - Bayramlar

  - İslam’da İbadetler

  - Peygamber Efendimizin Hayatı

  İmam Hatip 10. Sınıf Fıkıh Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  Fıkıh İlmi

  - Fıkıh İlminin Tanımı, Amacı ve Önemi

  - Fıkıh İlminin Konusu ve Kapsamı

  - Fıkıh-Fıkıh Usulü İlişkisi

  - Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi

  - Fıkıh İlminin Temel İlke ve Amaçları

   

  Fıkhın Doğuşu ve Gelişmesi

  - Mezhepler Öncesi Dönem

  - Mezheplerin Oluşum Dönemi

  - Fıkıh İlminde Sonraki Gelişmeler

   

  Fıkhi Hükümler ve Kaynaklar

  - Mükellefiyet: Yükümlülük

  - Hükmün Çeşitleri: Ef’al-i Mükellefin

  - Fıkhi Hükümlerin Kaynakları

   

  İçtihad

  - İçtihat Kavramı

  - Hz. Muhammed’in İçtihada Verdiği Önem

  - Sahabe ve Tâbiin İçtihatlarından Örnekler

  - İçtihadın Şartları

  - Sosyal Değişme ve İçtihadın Gerekliliği

  - İçtihadın Taklit ve Taassubu Önlemedeki Rolü

   

  Temizlik ve Namaz

  - Temizlik ve Önemi

  - Temizliğin Çeşitleri

  - İbadetle İlgili Temizlik

  - Namaz İbadeti

  - Namaz Çeşitleri ve Kılınışları

   

  Oruç ve Zekât

  - Oruç İbadeti

  - Oruç Çeşitleri

  - Oruçla İlgili Hükümler

  - Zekât İbadeti

  - Sadaka

  - Zekât ve Sadakanın Birey ve Toplum Hayatındaki Önemi

   

  Hac ve Kurban

  - Hac İbadeti

  - Kurban İbadeti

   

  Fıkıh ve Sosyal Hayat

  - Temel Hak ve Hürriyetler

  - Kamu Haklarının Gözetilmesi

  - Evlilik ve Aile Hayatı

  - Beslenme ve Sağlık

  - Çevre ve Hayvan Hakları

  - Vatan Savunması: Şehitlik ve Gazilik

  İmam Hatip 10. Sınıf Hadis Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  Kur'an'a göre Hz. Muhammed'in Konumu

  - Hz. Muhammed'in Beşeri Yönü

  - Hz. Muhammed'in PEygamberlik Yönü

  - Hz. Muhammed'in Tebliğ ve Tebyin Görevi

  - Hz. Muhammed'e İtaat

   

  Hadis İlmi ve Temel Kavramlar

  - Hadis İlminin Konusu ve Önemi

  - Hadis İlminin Temel İslam Bilimleri İle İlişkisi

  - Hadis İlminin Temel Kavramları

   

  Hadis Tarihi

  - Hz. Muhammed Devrinde Hadis

  - Sahabe Dönemnde Hadis

  - Tabi'in Döneminde Hadis

  - Hadislerin Tedvini ve Tasnifi

  - Hadis Usulünün Oluşum Dönemi

  - Hadiste Şerh ve Yorum Dönemi

  - Kütüb-i Sitte Mellifleri

  - Türkçeye Çevrilen Temel Hadis Kaynakları

   

  Hadis Çeşitleri

  - Kaynağına Göre Hadisler

  - Kudsi Hadisler

  - Merfü Hadisler

  - Mevkuf Hadisler

  - Maktu Hadisler

  - Râvilerinin Sayısına Göre Hadis Çeşitleri

  - Mütevatir Hadisler

  - Âhâd Hadisler

  - Meşhur

  - Aziz

  - Garib

  - Sıhhat Derecesine Göre Hadis Çeşitleri

  - Uydurma Hadisler

   

  Hadislerin Tahlil ve Tenkidi

  - Sened Tenkidinde Ölçütler

  - Metin Tenkidinde Ölçütler

   

  Hadis ve Sünnetin Anlaşılması

  - Sünnet ve Hadisin Anlaşılması Konu Edinen Geleneksel Hadis İlimleri

  - Garibu'l Hadis

  - Muhtelifu'l Hadis

  - Fıkhu'l Hadis

  - Esbâbu Vurudi'l Hadis

  - Sünnet ve Hadisin Anlaşılmasında Modern Bilimlerin Katkısı

  - Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri

  - Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı

  - Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi

  - Hadiste Yerellik ve Evrensellik

  - Örnek Alma ve Taklit Etme Arasındaki Fark

  İmam Hatip 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım

  - Mekki Ve Medeni Surelerin Temel Özellikleri

  - Mekke Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

  - Medine Dönemi Ayetlerinin Temel Özellikleri

  - Kur’an’ın Mesajını Anlıyorum

  - Kur’an’da İnsan Ve Toplum: Kur’an’da İnsan Tipleri

  - Sureleri Tanıyorum: Furkan Suresi

  - Kur’an’dan Dualar Öğreniyorum

  - Kur’an Kavramlarını Öğreniyorum: Tövbe, İstiğfar, İhsan,Îsar

   

  Kur’an’ı Kerim’i Güzel Okuma

  - Okunacak Sure Ve Ayetler

  - Âl-İ İmran Suresi (16–28. Sayfalar)

  - Ahzab Suresi

  - Tecvit Bilgisi

  - Tecvidin Tanımı, Amacı Ve Önemi

  - Uzatma (Med) Ve Çeşitleri

  - Medd-İ Tabiî

  - Medd-İ Muttasıl

  - Medd-İ Munfasıl

  - Medd-İ Ârız

  - Medd-İ Lâzım

  - Medd-İ Lîn

  - Ezberlenecek Sureler, Ayetler Ve Anlamları

  - Nas Suresi Ve Anlamı

  - Felak Suresi Ve Anlamı

  - Tebbet Suresi Ve Anlamı

  - Nasr Suresi Ve Anlamı

  - Bakara Suresi (285-286) Ve Anlamı

  İmam Hatip 10. Sınıf Siyer Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  Hz. Muhammed’in (S.A.V) Doğduğu Ortam

  - Hz. Muhammed’in Hayatını Öğrenmenin Önemi

  - İslam Öncesi Arabistan Yarımadası’na Genel Bakış

  - İslam Öncesi Mekke’de Sosyal Durum

  - İslam Öncesi Mekke’de Kültürel Durum

  - İslam Öncesi Mekke’de Ekonomik Durum

  - İslam Öncesi Mekke’de Dinî Durum

   

  Peygamberlik Öncesi Hz. Muhammed (S.A.V)

  - Hz. Muhammed’in Soyu ve Ailesi

  - Hz. Muhammed’in Doğumu veÇocukluğu

  - Hz. Muhammed’in Gençlik Dönemi

  - Hz. Muhammed’in Yetişkinlik Dönemi

   

  Peygamber OlarakHz. Muhammed ve Mekke Dönemi

  - İlk Vahiy

  - Vahyin Kesintiye Uğraması ve Yeniden Başlaması

  - İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar

  - Çağrının Yaygınlaştırılması ve Sonuçları

  - Taif’e Yolculuk

  - İsrâ ve Miraç Olayı

  - Medinelilerle Görüşme ve Akabe Antlaşmaları

  - Medine’ye Hicret

   

  Hz. Muhammed’in Çağrısı: Medine Dönemi

  - Medine’de İlk Etkinlikler

  - İbadet Konusundaki Gelişmeler

  - Müşriklerle Mücadele

  - İslam’a Çağrı Mektupları

  - Yahudilerle İlişkiler

  - Mekke’nin Fethi ve Sonuçları

  - Hristiyanlarla İlişkiler

  - Hz. Muhammed’e Gelen Elçiler

  - Veda Haccı ve Veda Hutbesi

  - Hz. Muhammed’in Vefatı

   

  Hz. Muhammed’in (S.A.V) Örnek Kişiliği

  - Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

  - Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed

  - Güzel Ahlak Örneği Olarak Hz. Muhammed

  - Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed

  İmam Hatip Eğitim Seti Demolarımızı Mutlaka İzleyiniz.

   

  Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

  İmam Hatip Setlerimiz Tamamen Görüntülüdür.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimiz Konu Anlatımlıdır.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimizde Konular ile ilgili Soru Çözümleri Mevcuttur.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimiz MEB Müfredatına uyumludur.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimiz DVD Player, Bilgisayar, Laptop, PlayStation kısacası DVD Okuyucunun olduğu tüm ortamlarda izlenmektedir.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimizin Hazırlanmasındaki Amaç:

  İmam Hatip İlköğretim ve İmam Hatip Liseleri meslek dersleri ile ilgili piyasadaki yetersiz kaynaklardan dolayı bu alanda uzman bir çalışmanın eksikliğinden dolayı Görüntülü Akademi Yayınları olarak imam hatip eğitim setlerini hazırlamak için bu projeyi kendimize hedef kıldık. İmam Hatip Eğitim Setlerinin hazırlanmasındaki en büyük amaç bu alandaki eksikliğin giderilmesi ve siz değerli imam hatipli arkadaşlarımıza güzel bir kaynağın sağlanması. Görüntülü İmam Hatip Eğitim Setleri ile derslerinizde hem daha başarılı olacaksınız hem de çok rahat bir şekilde Meslek derslerinizi öğrenebileceksiniz. İmam Hatip derslerinize hazırlanıp okulda öğretmeninizin anlattığı konulara daha rahat vakıf olabileceksiniz. Veya okulda anlamadığınız zaman imam hatip eğitim setleri ile konuları tekrar edebilir ve istediğiniz kadar izleme yaparak bu alandaki eksikliğinizi giderebilmenizdir.

   

  İmam Hatip Eğitim Setlerini hazırlarken alanında uzman öğretmenlerin seçimleri yapıldı. İmam Hatip Dersleri aşama aşama (Ünite ve Ünite konuları) bir index halinde konular çıkartılarak öğretmenler tarafından görüntülü ve uygulamalı olarak anlatılmıştır. İmam Hatip Eğitim Setleri konuları anlatıldıktan sonra soru çözümleri ile konular pekiştirilmiştir.

  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
  Tek Çekim159TL
  285.07170.13 TL
  353.00159.00 TL
  629.15174.90 TL
  920.32182.85 TL
  1215.50186.03 TL
  yorumlars

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Etiketler: , İmam, Hatip, Setleri, İmam Hatip Setleri, İmam, Hatip, 10., Sınıf, Meslek, Dersleri, Eğitim, Seti, DVD, İmam Hatip 10. Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 30 DVD