İmam Hatip Setleri - İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 20 DVD

İmam Hatip Setleri - İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 20 DVD

 • Ürün Kodu: GOR-AKDM53
 • Kargolama Süresi: Aynı Gün Kargo
 • Peşin Fiyatına 3 x 46.33 | Taksit Tablosu
 • Neden Güveniliriz ?
  • 139,00TL
  • Vergiler Hariç: 139,00TL

  - İmam Hatip 11. Sınıf Arapça Dersi Eğitim Seti

  - İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Dersi Eğitim Seti

  - İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Dersi Eğitim Seti

  Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

  İmam Hatip 11. Sınıf Arapça Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  - İslam’ın Rükünleri

  - Bedenimiz

  - Kuran-ı Kerim

  - Sıdık Ve Emanet

  - Türk Mutfağı

  - Peygamberi Sünnet

  - İnsanlar arası İlişkiler

  - Dua

  - Çevre Kirliliği

  - Sahabeler

  - Örnek Şahsiyetler

  - Trafik

  - Doğal Afetler

  - Nebiler

  İmam Hatip 11. Sınıf Kelam Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  Kelam Bilimi ve Temel Sorunlar

  - Kelam Biliminin Tanımı, Konusu ve Amacı

  - Kelam Biliminin Yöntemi

  - Kelam Biliminin Doğuşu ve Gelişmesi

  - Kelam Biliminin, İslam Bilimleri Arasındaki Yeri

  - Kelam ile Felsefe Arasındaki İlişki

  - Varlık Sorunu

  - Bilgi Sorunu

   

  İslam Düşüncesinde Yorumlar

  - Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri

  - Belli Başlı İtikadi Mezhepler

  - Havariç

  - Şia

  - Mürcie

  - Mutezile

  - Ehl-i Sünnet

  - İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar

  - Tasavvufi Bir Yorum Olarak Alevilik-Bektaşilik

   

  İman, Bilgi ve Amel

  - İmanın Sözlük ve Terim Anlamları

  - Tasdik ve İnkâr

  - İman Bilgi İlişkisi

  - İman-Amel İlişkisi

  - İmanda Artma-Eksilme

   

  Allah’ın Varlığı  ve Birliği: Tevhit

  - Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri

  - Allah’ın Varlığı ve Birliğine İnanma

  - Allah’ın Sıfatları

  - Kur’an’da Allah’ın İsimleri

   

  Melekler

  - Meleklerin Varlığı

  - Meleklerin Görevleri

  - Meleklere İmanın Önemi

  - Cin ve Şeytan

   

  Nübüvvet ve İlahi Kitaplar

  - Resul, Nebi ve Vahiy Kavramları

  - Allah’ın Peygamber ve Vahiy Göndermesinin Nedenleri

  - Peygamberlerin Nitelikleri

  - Peygamberliğin Kanıtı Olarak Mucize

  - Peygamberlere Gönderilen Kitaplar

  - Hz. Muhammed’in Peygamberliği

   

  Mead: Ahiret İnancı

  - Hayat Amaçsız Değildir

  - Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir

  - İnsanların Ölümden Sonra Dirilmesi (Ba’s, Haşr ve Mahşer Kavramları

  - İnsanların Sorgulanması (Hesap, Sual ve Mizan Kavramları

  - Cennet ve Cehennem

  - Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı

   

  İnsan ve Kaderi

  - Kader ve Kaza Kavramları

  - İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

  - Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

   

  Kelam İlminin Günümüzdeki Durumu

  - Günümüzde Kelam İlmi

  - Çağdaş Kelam Problemleri

  - Deizm (Yaradancılık)

  - Çok Tanrıcılık (Politeizm)

  - Gizemcilik (Mistisizm)

  - Bilinemezcilik (Agnostisizm)

  - Pozitivizm (Olguculuk)

  - Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

  - Nihilizm (Hiççilik)

  - Satanizm

  - Tenasüh ve Reenkarnasyon

  - Yeni İlm-i Kelam

   

  Din ve Vicdan Özgürlüğü

  - İslam Dininin Özgürlüğe Verdiği Önem

  - Din Seçme Özgürlüğü

  - Din İçinde Özgürlük

  - Laiklik

  İmam Hatip 11. Sınıf Tefsir Görüntülü Eğitim Seti İçerik:

  Kur'an-ı Kerim Tarihi

  - Kur'an-ı KErim'in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı

  - İlk Vahiy ve Vahyin Geliş Şekilleri

  - Vahyin Yazılması ve Korunması

  - Kur'an-ı Kerim'in Mushaf Hâline Getirilmesi

  - Mushafın Çoğaltılması

  - Kur'an-ı Kerim'in Noktalanması Harekelenmesi

  - Kur'an-ı KErim'in Diğer İsimleri

   

  Tefsir İlmi ve Temel Kavramlar

  - Tefsir İlminin Tanımı ve Temel Kavramları

  - Tefsir İlminin Amacı ve Kur'an'ı Anlamadaki Önemi

  - Tefsir İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi

   

  Tefsir Tarihi

  - Hz. Peygamber'in Yaşadığı Dönemde Tefsir

  - Sahabe Döneminde Tefsir

  - Tabiin Döneminde Tefsir

  - Tefsirin Tedvin Dönemi

  - Kaynak ve Yöntem Bakımından Tefsir Çeşitleri

  - Başlıca Tefsir Kaynakları

  - Türkçe Meal Çalışmaları

  - Tefsirde Yeni Yaklaşımlar

   

  Kur'an İlimleri

  - Kur'an İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi

  - Kur'an'ın İndiriliş Süreci ile İlgili Özellikleri

  - Kur'an İfadelerinin Sınıflandırılması

  - Kur'an'ın Üslup Özellikleri

  - İ'cazu'l Kur'an

  - Huruf-ı Mukattaa

  - Sure Başlangıçları

  - Yeminler

  - Meseleler

  - Kıssalar

  - Mecazlar

  - Hitaplar

  - Tekrarlar

   

  Kur'an-ı Anlama ve Yorumlama

  - Kur'an'ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

  - Kur'an'ın Ana Konuları

   

  Tefsir Edicelecek Örnek Metinler

  İmam Hatip Eğitim Seti Demolarımızı Mutlaka İzleyiniz.

   

  Milli Eğitim Müfredatına göre hazırlanmış İmam Hatip Eğitim Setleri

  İmam Hatip Setlerimiz Tamamen Görüntülüdür.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimiz Konu Anlatımlıdır.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimizde Konular ile ilgili Soru Çözümleri Mevcuttur.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimiz MEB Müfredatına uyumludur.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimiz DVD Player, Bilgisayar, Laptop, PlayStation kısacası DVD Okuyucunun olduğu tüm ortamlarda izlenmektedir.

  İmam Hatip Eğitim Setlerimizin Hazırlanmasındaki Amaç:

  İmam Hatip İlköğretim ve İmam Hatip Liseleri meslek dersleri ile ilgili piyasadaki yetersiz kaynaklardan dolayı bu alanda uzman bir çalışmanın eksikliğinden dolayı Görüntülü Akademi Yayınları olarak imam hatip eğitim setlerini hazırlamak için bu projeyi kendimize hedef kıldık. İmam Hatip Eğitim Setlerinin hazırlanmasındaki en büyük amaç bu alandaki eksikliğin giderilmesi ve siz değerli imam hatipli arkadaşlarımıza güzel bir kaynağın sağlanması. Görüntülü İmam Hatip Eğitim Setleri ile derslerinizde hem daha başarılı olacaksınız hem de çok rahat bir şekilde Meslek derslerinizi öğrenebileceksiniz. İmam Hatip derslerinize hazırlanıp okulda öğretmeninizin anlattığı konulara daha rahat vakıf olabileceksiniz. Veya okulda anlamadığınız zaman imam hatip eğitim setleri ile konuları tekrar edebilir ve istediğiniz kadar izleme yaparak bu alandaki eksikliğinizi giderebilmenizdir.

   

  İmam Hatip Eğitim Setlerini hazırlarken alanında uzman öğretmenlerin seçimleri yapıldı. İmam Hatip Dersleri aşama aşama (Ünite ve Ünite konuları) bir index halinde konular çıkartılarak öğretmenler tarafından görüntülü ve uygulamalı olarak anlatılmıştır. İmam Hatip Eğitim Setleri konuları anlatıldıktan sonra soru çözümleri ile konular pekiştirilmiştir.

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim139TL
  274.37148.73 TL
  346.33139.00 TL
  625.48152.90 TL
  917.76159.85 TL
  1213.55162.63 TL
  yorumlars

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Etiketler: , İmam, Hatip, Setleri, İmam Hatip Setleri, İmam, Hatip, 11.Sınıf, Meslek, Dersleri, Eğitim, Seti, DVD, İmam Hatip 11.Sınıf Meslek Dersleri Eğitim Seti 20 DVD