KPSS Hazırlık - KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 DVD

KPSS Hazırlık - KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 DVD

 • Yayınevi Görüntülü Dershane
 • Ürün Kodu: gd140317
 • Kargolama Süresi: Aynı Gün Kargo
 • Peşin Fiyatına 3 x 25.00 | Taksit Tablosu
 • Neden Güveniliriz ?
  • 75,00TL
  • Vergiler Hariç: 75,00TL

  KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 DVD


  Uzman öğretmenler eşliğinde hazırlanan eğitim setimiz güncel kpss müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Konular detaylı ve anlaşılır bir şekilde en ince ayrıntısına kadar anlatılarak sorular ile desteklenmiştir. KPSS Derslerindeki konu anlatımları ve soru çözümleri ile sizleri sınava hazırlayarak rakiplerinizin önünde olmanızı sağlamaktadır.

  Evde, Okulda, İş yerinde, kursta her ortamda kullanabileceğiniz kpss alanındaki en kapsamlı ve en güncel eğitim setidir.

  KPSS Tarih Eğitim Seti içerisinde kpss Tarih konuları, kpss Tarih soruları, kpss güncel bilgiler ve kpss Tarih çıkmış soru çözümleri yer almaktadır.

  KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti

  KPSS Tarih bölümü içerik olarak fazlasıyla kabarık bir alan olmasına karşın bu kabarıklığı KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti ile aşacağınızı vaat ediyoruz. KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti sade dili ve akıcı anlatımıyla siz değerli öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm detayları içerisinde barındırmaktadır. KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti KPSS Tarih sınavında başarılı olmak isteyen tüm öğrencilerimizin bilgi kütüphanesinde yer alması gereken önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.  DEMO GÖRÜNTÜLERİ MUTLAKA İZLEYİNİZ...

  Stüdyo ortamında 3 farklı açı ile HD çekim kalitesi ile çekilmiştir. Yazılan yazıları ve anlatımları en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz. Demo görüntüleri izleyerek daha detaylı bir fikir edinebilirsiniz.

  Görüntülü Akademi Yayınları Eğitim Setleri Tamamen Şifresiz Olup Tüm DVD Oynatıcılarda İzleyebilirsiniz. DVD Player, PC, Laptop, PlayStation kısacası dvd oynatıcı olan her yerde izleme imkanına sahipsiniz.

  KPSS TARİH DVD İÇERİKLERİ

  1.DVD

  -Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

  -Türk Adı

  -Türklerin İlk Ana Yurdu

  -Orta Asya Türk Göçlerinin Sebepleri Ve Sonuçları

  -Asya Hun Devleti

  -Kavimler Göçü Ve Avrupa Hun Devleti

  -Kavimler Göçü

  -Kök Türk Devleti

  -Uygur Devleti

  -Diğer Türk Devletleri Ve Toplulukları

  -Avarlar

  -Bulgarlar

  -Hazarlar

  -Macarlar

  -Peçenekler

  -Kıpçaklar

  -Oğuzlar

  -Sabirler

  -Başkırtlar

  -Türgeşler

  -Kırgızlar

  -Karluklar

  -Kimekler

  -İlk Türk Devletleri Soru Çözümleri

  2.DVD

  -İslamiyetin Doğuşu Ve Yayılışı

  -İslamiyet Öncesi Dünyanın Durumu

  -İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

  -Hz. Muhammedin Peygamberlik Öncesi Hayatı

  -Hicret Ve Medine Dönemi

  -Dört Halife Dönemi

  -Hz. Ebubekir

  -Hz.Ömer

  -Hz. Osman

  -Hz. Ali

  -Emeviler Devleti

  -Abbasiler Dönemi

  -İslam Tarihi Ve Uygarlığı Soru Çözümleri

  3.DVD

  -Türklerin İslamiyeti Kabulü

  -Mısır’da Kurulan İlk Türk Devletleri

  -Karahanlılar Devleti

  -Gazneliler Devleti

  -Büyük Selçuklu Devleti

  -Türk İslam Devletleri Soru Çözümleri

  4.DVD

  -Malazgirt Savaşından Sonra Anadoluda Kurulan Beylikler Ve Devletler

  -1.Dönem Beylikler

  -Danişmentliler Beyliği

  -Saltuklular

  -Mengücekliler

  -Artuklular

  -Çaka Beyliği

  -Türkiye Selçuklu Devleti

   -Türkiye Selçuklu Devleti Kültür Ve Medeniyeti

  -Haçlı Seferleri

  -Nedenleri

  -Türkiye Tarihi Soru Çözümleri

  5.DVD

  -Beylikten Devlete Geçiş

  -Osman Bey Dönemi

  -Orhan Bey Dönemi

  -Balkanlarda Yapılan Fetihler

  -Osmanlı Devletinin Kuruluşu

  -XIV.Yüzyıl Başlarında Yakın Doğu Ve Avrupa

  -Kayıların Anadoluya Gelişi Ve Yerleşimi

  -Yıldırım Beyazıd Dönemi

  -I.Mehmet ve II.Murat Dönemleri

  -Fetret Devri (1402-1413) ve 1.Mehmet Dönemi

  -Çelebi Mehmet Dönemi

  -II.Murat Dönemi

  -Osmanlı Kuruluş Dönemi Kültür Ve Medeniyeti

  -Osmanlı’da Devlet Anlayışı

  -Osmanlı Ordusu

  -Beylikten Devlete Geçiş Soru Çözümleri

  6.DVD

  -İstanbul’un Fethi

  -Fatih Dönemindeki  Diğer Askeri ve Siyasi Gelişmeler

  -Fetihler

  -Osmanlı Merkez Teşkilatı

  -Osmanlı Taşra Teşkilatı

  -Osmanlıda Eğitim

  -Osmanlıda Ordu

  -Avrupadaki Gelişmeler

  -Yavuz Sultan Selim Dönemi

  -16.Yüzyılda Osmanlıda Ekonomik Faaliyetler

  -Toplum Yapısı

  -Kanuni Sultan Süleyman Dönemi

  -Batıdaki Gelişmeler

  -Osmanlı Hukuk Sistemi

  -Osmanlıda Bilim Ve Teknoloji

  -Osmanlılarda Eğlence

  -Reform Hareketleri

  -Dünya Gücü Osmanlı Soru Çözümleri

  7.DVD

  -17.Yüzyılda Avrupadaki Gelişmeler

  -Otuzyıl Savaşları

  -17.Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)

  -17.Yüzyılda İç İsyanlar

  -17.Yüzyılda Islahatlar

  -IV.Mehmet Dönemi

  -17.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Kültür,Bilim,Sanat Ve Mimari

  -Arayış Yılları Soru Çözümleri

  8.DVD

  -17.Yüzyılda Osmanlı Devleti Ve Avrupa

  -3.Ahmet Dönemi(Lale Devri)

  -18.YY’da  Avrupa’da Bilim ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler

  -Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı-Rus İlişkileri

  -Amerika Birleşik Devletlerinin Kurulması

  -3.Selim Dönemi(Nizam-ı Cedid)

  -18.Yüzyılda Osmanlı Devletindeki Değişim Ve Islahatlar

  -18.Yüzyılda Değişim Ve Diplomasi Soru Çözümleri

  9.DVD

  -19.Yüzyıl Başlarında Asya ve Avrupa

  -II.Mahmut Dönemi Siyasi Olayları

  -Osmanlı Devleti’nde Eğitim Alanındaki Değişmeler

  -Tanzimat Fermanı

  -Kırım Savaşı

  -Islahat Fermanı

  -1.Meşrutiyet

  -1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı

  -2.Meşrutiyet

  -19.Yüzyılda Osmanlı’nın Toplum Yapısında Meydana Gelen Değişmeler

  -20.Yüzyılda Osmanlı Devleti Ve Savaşlar

  -Trablusgarp Savaşı

  -Balkan Savaşları

  -1.Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devletinin Sonu

  -1.Dünya Savaşı Nedenleri

  -En Uzun Yüzyıl Soru Çözümleri

  10.DVD

  -Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı

  -Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı

  -Mustafa Kemal’in Kişisel Özellikleri

  -Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı  Soru Çözümleri

  11.DVD

  -1.Dünya Savaşının Nedenleri

  -1.Dünya Savaşında Osmanlı

  -1.Dünya Savaşının Sonuçları

  -Mondros Ateşkes Antlaşması

  -Wilson İlkeleri

  -Paris Barış Konferansı

  -İzmir’in İşgali

  -Kuvayi Milliye Ve Cemiyetler

  -Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkışı

  -Havza Genelgesi

  -Amasya Genelgesi

  -Erzurum Kongresi

  -Sivas Kongresi

  -Amasya Görüşmeleri

  -Son Osmanlı Mebusan Meclisi Ve Misak-ı Milli

  -Büyük Millet Meclisinin Açılması

  -Büyük Millet Meclisine Karşı Çıkan Ayaklanmalar

  -Sevr Barış Antlaşması

  -Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi Soru Çözümleri

  12.DVD

  -Kurtuluş Savaşı’nın Başlaması Ve Cepheler

  -Batı Cephesi

  -İkinci İnönü Savaşı

  -Eskişehir-Kütahya Savaşları

  -Sakarya Meydan Savaşı

  -Büyük Taarruz Ve Baş Komutanlık Meydan Savaşı

  -Mudanya Ateşkes Antlaşması

  -Milli Mücadele’nin Sanat Ve Edebiyata Yansımaları

  -Kurtuluş Savaşında Cepheler Soru Çözümleri

  13.DVD

  -Türk İnkılabının Genel Özellikleri

  -Lozan Barış Antlaşması

  -Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi

  -Cumhuriyet ‘in İlanı

  -Laik Devlet Yolunda Halifeliğin Kaldırılması

  -Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri

  -Cumhuriyete Yönelik Tehditler Ve Sonuçları

  -Şeyh Sait Ayaklanması

  -Medeni Kanunun Kabulü Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

  -Eğitim Alanında Yapılan İnkılaplar

  -Toplumsal Alanda Yapılan Yenilikler

  -Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

  -Sosyal Ve Sağlık Alanında Yapılan İnkılaplar

  -Türk Kadınına Sağlanan Haklar

  -Atatürk Döneminde Kültür –Sanat Alanında Yapılan Çalışmalar

  -Atatürk Döneminde Kültür ,Di l Ve  Tarih Alanında Yapılan Çalışmalar

  -Atatürk’ün Geleceğe Yönelik Hedefleri

  -Türk İnkılabı Soru Çözümleri

  14.DVD

  -Atatürkçü Düşünce Sistemi

  -Atatürkçülüğün Tanımı ve Önemi

  -Atatürk İlkelerinin Ortak Özellikleri

  -Cumhuriyetçilik

  -Milliyetçilik

  -Halkçılık

  -Devletçilik

  -Laiklik

  -Inkılapçılık

  -Atatürk İlkelerine Sahip Çıkmak Ve Onların Devamlılığını Sağlama

  -Milli Güç

  -Atatürkçülük Ve İlkeleri Soru Çözümleri

  -Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

  -1923-1930 Arası Türk Dış Politikası

  -1930-1939 Arası Türk Dış Politikası

  -Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Soru Çözümleri

  15.DVD

  -1.Dünya Savaşı Ve Sonuçları

  -SSCB nin Kurulması Orta Asya’daki Türk Devletleri Ve Toplulukları

  -Orta Doğu’da Manda Yönetimlerinin Kurulması

  -Uzak Doğuda Yeni Bir Güç  Japonya

  -1929 Dünya Ekonomik Krizi

  -İki Savaş Arası Dönemde Dünya

  -Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

  -20.Yüzyıl Başlarında Dünya Soru Çözümleri

  16.DVD

  -Yeni Bir Savaşa Doğru

  -Savaş Yılları

  -Barışa Doğru

  -Savaşın Etkileri

  -Savaş Yıllarında Türkiye

  -II.Dünya Savaşı Soru Çözümleri

  -Blokların Kuruluşu

  -Paylaşılmayan Ortadoğu

  -Uzakdoğu’da Çatışma

  -Asya Ve Afrika’nın Kurtuluşu

  -Soğuk Savaş Döneminde Türkiye

  -Soğuk Savaş Döneminde Dünya

  -Soğuk Savaş Dönemi Soru Çözümleri

  17.DVD

  -Uluslararası İlişkilerde Değişim Süreci

  -Yumuşama Dönemi Çatışmaları

  -Barış İçinde Birarada Yaşama

  -Arap-İsrail Savaşları ve Büyük Devletlerin Politikaları

  -Uluslararası Politikada Petrol’un Yeri

  -İran-Irak Savaşları

  -Yumuşama Döneminde Dünya

  -Türk Dış Politikası                 

  -Türkiye’de Bunalım Yılları

  -Yumuşama Dönemi Soru Çözümleri

  18.DVD

  -SSCB’de Değişim Ve Sonuçları

  -Asya’da Yeniden Yapılanması

  -Doğu Blokundan Sonra Avrupa’da Yeni Arayışlar

  -Türkiye ve Avrupa Birliği

  -Yeni Oluşum Sürecinde Balkanlar

  -Orta Doğu ve Afganistan’daki Gelişmeler

  -Dünyadaki Gelişmeler

  -Değişen Dünya Ve Türk Dış Politikası

  -1980 Sonrası Türkiye

  -Küresel Sorunlar

  -Küreselleşen Dünya Soru Çözümleri

  19.DVD

  - KPSS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

  20.DVD

   -KPSS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

  21.DVD

  -KPSS Tarih Çıkmış Soru Çözümleri

  22.DVD

  -KPSS Tarih Rehberlik DVD si

  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  AyTaksit TutarıToplam Tutar
  Tek Çekim75TL
  240.1380.25 TL
  325.0075.00 TL
  613.7582.50 TL
  99.5886.25 TL
  127.3187.75 TL
  yorumlars

  Yorum Yap

  Not: HTML'e dönüştürülmez!
      Kötü           İyi

  Etiketler: Görüntülü, Dershane, Görüntülü Dershane, KPSS, Hazırlık, KPSS Hazırlık, KPSS, Tarih, Görüntülü, Eğitim, Seti, DVD, KPSS Tarih Görüntülü Eğitim Seti 22 DVD