fonolojik farkındalık materyalleri

Posted by admines 08/01/2018 0 Comment(s)

Fonolojik farkındalık becerisi okuma yazma becerilerini geliştirmek adına önem taşır.

İyi düzeyde fonolojik farkındalık sahibi olan bir çocuk sesleri manipüle ederek (değiştirerek) kelimelerle oynayabilir.

 

Örneğin kuş kelimesini seslerine ayırması istendiğinde k-u-ş diyerek tek tek sesleri çıkarabilir.

İki sözcüğün birbiriyle kafiyeli/uyumlu olup olmadığını bulma (ör. yastık-fıstık) Cümle içinde geçen kelime sayısını belirleyebilme Kelime içindeki hece sayısını belirleyebilme (ör. merdiven; 3 hece, bilgisayar; 4 hece….vb) Heceleri birleştirebilme (ör. /ma/ hecesi ve /yo/ hecesini birleştir; mayo) Heceleri atabilme (ör. karga kelimesinden /ga/ yı at; kar) Kelime içinde geçen sesleri tanımlayabilme (ör. top kelimesinde hangi sesler var?; t-o-p) Kelime içindeki sesleri atma/bir araya getirme (ör. masa kelimesinin sonuna /l/ getir; masal, elmas kelimesinden /s/yi çıkar; elma) gibi becerileri içerir.

Write a Comment